Ters Ozmoz Sistemleri

TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

Ters ozmoz sistemleri 2 Angström boyutunda gerçekleşen filtrasyon kabiliyeti nedeniyle suyun içindeki mineral ve iyonları tutarak suyun demineralize edilmesini sağlar. Ters ozmoz ünitelerinin, imalat sanayinde saf suya ihtiyaç duyan endüstriyel tesislerin proses suyu ihtiyacını karşılaması açısından özel bir yeri vardır. Ters ozmoz sistemleri yüksek tuzluluk oranına sahip kuyu sularının demineralize edilmesinde ve deniz sularının desaline edilerek tatlı su haline getirilmesinde yaygın olarak kullanılan su arıtma üniteleridir. Ters ozmoz işlemi esnasında suyun basıncı artırılarak membran gözeneklerinden saf suyun geçmesi sağlanır. Membran elementlerinden geçemeyen iyonlar ise yoğun su fazında drene edilir. Ters ozmoz membran elementlerinin ömrünün uzatılabilmesi için, bir takım ön arıtma ünitelerinin kullanılması zorunludur. RO öncesi ön arıtma üniteleri, ham su analiz verilerine göre tasarlanır. 

Ters ozmoz sistemlerinin ve ön arıtma ünitelerinin tasarımı öncesinde, ham suyun analiz edilerek pH, sertlik, iletkenlik, TDS, AKM, klor, silika, demir, mangan, SDI (Silt density İndex) vb. parametrelerin ölçümlenmesi ve bu sonuçlara göre RO sistem tasarımının yapılması gereklidir. Ters ozmoz sistemleri öncesinde uygulanan ön arıtım prosesleri arasında klor dozaj sistemi, ultrafiltrasyon sistemi, multimedya kum filtresi, aktif karbon filtresi, demir mangan giderim filtresi, SMBS dozaj ünitesi, asit dozaj ve pH ayarlama sistemi, antiskalant dozaj sistemi, mikro filtrasyon sistemleri vb. prosesler bulunmaktadır.

Ters osmoz sistemleri acı suların içme suyu kalitesine getirilmesi gibi domestik amaçlarla kullanıldığı gibi, sanayide, gıda, tekstil, boya, ilaç, meşrubat üretim, enerji vb. birçok sektör tarafından endüstriyel proses suyu temini amacıyla da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Quisque egestas risus sed lacinia maximus. Nam commodo sapien sit amet elit malesuada, at efficitur lacus semper.

Dosya ekleGözat
Mesaj Durumu

Eksik veya bol alan bırakmayınız