Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisleri

Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisleri

Biyolojik paket atıksu arıtma tesisleri, atıksuyun arıtımı esnasında kontrollü olarak canlı bakteri kültürü kullanılır. Biyolojik reaktör tankında bulunan canlı bakteri topluluğuna kısaca “aktif çamur” olarak tanımlanır. Aktif çamur tankı içindeki canlı mikroorganizmalar üreyebilmek için atıksu içindeki organik maddeyi besin olarak kullanır. Bu işlem esnasında mikroorganizma topluluğu organik maddeyi bünyesinde yakabilmek için oksijen de kullanır. Oksijen ile organik maddenin hücre içinde yakılması sonucu karbondioksit ve su oluşur.

Canlı bakteri topluluğunun ihtiyacı olan oksijen, havalandırma tankına (Biyolojik reaktör) bir blower (hava üfleyici) tarafından aktif çamur tankı tabanına döşenen difüzörler vasıtasıyla aktarılır. Difüzörlerin amacı tanka verilen havanın küçük baloncuklar halinde verilerek, oksijenin suya geçişini kolaylaştırmaktır. Havalandırma tankı tabanındaki difüzörlerden çıkan hava tanecikleri aynı zamanda tank içindeki aktif çamurun çökelmesini önleyerek çamurun tam bir karışım halinde kalmasını sağlar. Havalandırmanın devam ettiği süreç aslında bakteri kültürünün atıksuyu arıtma sürecidir. Bu süreç sonunda blower kapatılarak reaksiyon tankı içindeki canlı aktif çamur bakteri kültürü çökelmeye bırakılır. Çökme süresi sonunda tankın üstünde kalan arıtılmış su bir deşarj pompası ile alıcı ortama verilir. Arıtılan suya deşarj esnasında dozaj pompası vasıtası ile sıvı klor (sodyumhipoklorit) ilave edilerek atıksu içinde oluşabilecek mikroorganizmal faaliyet önlenir. Doldurma – Havalandırma – Çöktürme ve Boşaltma süreci sonunda, sistem başa dönerek aynı arıtma işlemleri sürekli olarak tekrarlanır.

Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Sistemleri

Atık su dengeleme havuzunda toplanan atıksu, dalgıç pompa vasıtası ile sistem girişinde bulunan sepet ızgaradan geçirilerek atıksu bünyesindeki çöp, bez, vb. katı pisliklerinden ayrıştırılır. Izgaradan sonra ardışık kesikli reaktöre geçen atıksular burada aktif çamur ile temas ettirilmektedir. Ardışık kesikli reaktörde, atıksuların içerdiği organik madde, aerobik bakteriler yardımı ile CO2 ve suya dönüştürülmektedir. Bunun için gerekli oksijen ve karışım havası, ünite bünyesinde bulunan blower ile sağlanmaktadır. Tüm sistem tam otomatik olarak çalışmaktadır.

Blowerden sağlanan hava, ince hava kabarcığı veren membranlı kauçuk difüzörlerle tüm tanka eşit olarak dağıtılmaktadır. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atıksular içerdiği bakteri yumaklarıyla çökelmeye bırakılmaktadır.

Çökeltime bırakılarak bakteri yumaklarından ayrılan arıtılmış su, dalgıç tip tahliye pompası ile alıcı ortama deşarj edilirken dozaj pompası ile hipoklorit dozlanarak dezenfekte edilmektedir.

Biyolojik paket atıksu arıtma sistemleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen alıcı ortama deşarj standartlarına uygun güvenilir bir arıtma sağlar.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Quisque egestas risus sed lacinia maximus. Nam commodo sapien sit amet elit malesuada, at efficitur lacus semper.

Dosya ekleGözat
Mesaj Durumu

Eksik veya bol alan bırakmayınız