Deiyonizasyon Sistemleri

Deiyonizasyon Sistemleri

Deiyonizasyon sistemlerinde, katyonik ve anyonik iyon değiştirici reçineler kullanılarak suyun saflaştırılması hedeflenmektedir. Deiyonizasyon sistemleri ileri seviyede saf su ihtiyacı bulunan imalat sanayinde ve endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılır. Deiyonizasyon üniteleri içinde katyonik ve anyonik reçine bulunur. Katyonik reçine ve anyonik reçine ayrı tanklarda kullanılabildiği gibi aynı tankın içinde mixbed, karışık yatak halinde de kullanılabilmektedir. Mixbed deiyonize sistemler, genellikle ters ozmoz ünite sonrası veya katyon-anyon deiyonize kolonları sonrasında kullanılır.

Burada amaç, mix-bed ünitenin düşük iletkenlikte su ile beslenerek rejenerasyon sıklığının düşürülmesidir. Deiyonize reçine kolonlarının rejenerasyonu asit ve kostik ile gerçekleştirilir. İyon değiştirici reçineli deiyonize sistemler, 2000 µs/cm seviyesinden daha yüksek iletkenlikteki sularda kullanılmamalıdır. Yüksek iletkenlikteki sulardan saf su temini amaçlanıyorsa, ters ozmoz demineralizasyon sonrası reçineli deiyonize sistem kullanımına gidilmelidir.

Deiyonizasyon tesisleri katyon ve anyon değiştirici reçine içeren 2 ayrı basınçlı tanktan oluşmaktadır. Ham su parametrelerine ve saf su kalitesine bağlı olarak farklı reçine tipleri kullanılabilmektedir. Önce sudaki katyonlar, reçineye bağlı hidrojen iyonu ile yer değiştirmektedir. Ardından anyon kolona geçen sudaki anyonlar, reçineye bağlı hidroksit iyonları ile yer değiştirmektedir. Katyon ve anyon reçine kolonlarından geçen su, hidrojen ve hidroksit iyonlarının kimyasal birleşimi olan saf sudur. 

  • Yüksek basınçlı buhar kazanı beslemesi

  • Bilgisayar chip yıkama

  • İlaç sanayi proses suyu

  • Mikro elektronik

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Quisque egestas risus sed lacinia maximus. Nam commodo sapien sit amet elit malesuada, at efficitur lacus semper.

Dosya ekleGözat
Mesaj Durumu

Eksik veya bol alan bırakmayınız