Ters Ozmoz Sistemleri

Ters Ozmos Sistemleri

Ters osmos teknolojisi, bilinen en hassas filtrasyon teknolojisidir. Normal “ozmos” işleminde, yarı geçirgen bir zar ile ayrılmış olan iyon konsantrasyonu düşük olan sıvı fazından, iyon konsantrasyonu yüksek sıvı fazına su molekülleri transferi gerçekleşir.

“Ters osmos” işleminde ise, yoğun su fazına, ozmotik basınçtan daha yüksek basınç uygulanması ile, su moleküllerinin daha yoğun olan fazdan daha az yoğun olan sıvı fazına transferi sağlanır. Membran yüzeyinin sürekli olarak temiz ve tıkanmadan kalmasını sağlayan ise, membran elementi içinde gerçekleşen “ çapraz akış” işlemidir. Çapraz akış sayesinde, bir kısım sıvı (ürün suyu) membrandan geçerken, bir kısım sıvı (yoğun su) membran yüzeyine paralel hareket ederek, safsızlıkların membrana yapışmasını engeller.

 • Gıda ve içecek sektörü

 • İçme suyu şişeleme tesisleri

 • Buhar kazanı besleme suyu hazırlama

 • Deiyonize su tesisi öncesi ön arıtma

 • Tarımsal ve peyzaj sulama suyu arıtımı

 • İlaç, kimya sektörleri

 • Metal son işlemler

 • Buz üretim tesisleri

 • Oteller, Tatil siteleri, Apartmanlar vb.

Ham suyun ters ozmos sisteme beslenmeden önce ön besi suyu arıtma ünitelerinden geçirilmesi gerekebilir. Suyun hangi arıtma ünitelerinden geçirileceği ham suyun kaynağına ve yapısına bağlı olarak değişir. Ayrıca Ters Ozmos  Demineralizasyon işlemi sonrası arıtılmış ürün suyunun kullanım şekline bağlı olarak ilave arıtma proseslerinden geçirilmesi gerekebilir.

 

 • Medya Filtrasyon (Multimedya, Aktif Karbon, Demir-Mangan Giderim vb.)

 • Ultrafiltrasyon

 • Dozaj Sistemleri (Klor, SMBS, Asit, Antiskalant vb.)

 • Mikro Filtrasyon (5 µ, 1 µ)

 • pH Yükseltme, Remineralizasyon (Dolomit vb.)

 • Dezenfeksiyon (Ultraviyole, Ozonlama, Klor dozaj vb.)

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Quisque egestas risus sed lacinia maximus. Nam commodo sapien sit amet elit malesuada, at efficitur lacus semper.

Dosya ekleGözat
Mesaj Durumu

Eksik veya bol alan bırakmayınız